Destilovaná voda 1000ml

Čirá kapalina bez barvy, chuti a zápachu

Je určena:

- pro laboratoře (příprava roztoků a činidel)

- pro fotochemické procesy

Měrná elektrická vodivost: max. 1 μS·cm−1

Nový produkt
Porovnat 0